PRAWO CYWILNE

Oferujemy usługi kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej reprezentację przed sądami oraz rzetelne prowadzenie postępowań sądowych. Działamy w oparciu o bogate doświadczenie, dostarczając naszym klientom niezbędnego wsparcia w trakcie procesów sądowych. W ramach naszych usług przygotowujemy pisma procesowe, dbając o precyzję
i dokładność dokumentacji prawnej.

Dodatkowo, oferujemy indywidualne porady prawne, dostosowane do konkretnych potrzeb klienta, zapewniając klarowność i zrozumiałość kwestii prawnych bez stosowania żargonu prawnego.

Wśród spraw z zakresu prawa cywilnego należy wskazać w szczególności:

  • sprawy odszkodowawcze i zadośćuczynienia - dotyczą m.in. nienależytego wykonania umowy, wyrządzenia szkody,
    naruszenia dóbr osobistych, czy też błędów medycznych

  • sprawy związane z nieruchomościami - dotyczą m.in. spraw o zasiedzenie, rozgraniczenia nieruchomości, ustanowienie służebności - w tym służebności drogi koniecznej, przejazdu, czy też przesyłu.

  • sprawy spadkowe - obejmują swym zakresem kwestie stwierdzenia nabycia spadku, późniejszego podziału spadku, uznania niegodności dziedziczenia, czy też możliwości domagania się zachowku.

  • sprawy związane z umowami - obejmują sporządzanie umów m.in. umowy sprzedaży, zlecenia, umowy o dzieło, umowy darowizny. Jednocześnie sprawy związane z niewypełnieniem warunków umowy, w tym odstąpienie/rozwiązanie umów, kary umowne, odwołanie darowizny itd.